Продукти та послуги - BIP Promo
Продукти та послуги
Сьогодні, в епоху стрімких змін та зростаючої конкуренції, інтегрований функціонал CRM і ERP є не лише набором інструментів, а стратегічною необхідністю для успішного ведення бізнесу. Створення, групування та налаштування товарів з нескінченними можливостями деталізації надають компаніям гнучкість та індивідуальний підхід до управління продуктовим портфелем.

Аналітика продажів в реальному часі стає ключовим ресурсом для виділення успішних стратегій та ефективної реакції на динаміку ринку. Управління товарами не обмежується лише створенням карток, воно надає можливість використовувати продукти в автоматизованих бізнес-процесах, що скорочує часові та ресурсні витрати, а також підвищує точність операцій.

Цей функціонал не лише оптимізує поточні процеси, а й служить фундаментом для стратегічного розвитку. У сучасній бізнес-реальності, де швидкість та гнучкість є ключовими конкурентними перевагами, інтегрований підхід до управління стає основою для стійкого та успішного бізнесу.
“Від створення до успіху: управління товарами, управління вашим майбутнім!”
Ось лише деякі проблеми,
які успішно вирішуються завдяки даному функціоналу:

Неефективне управління асортиментом товарів та послуг

Проблема: Відсутність системи для ефективного створення, групування та налаштування товарів, що призводить до утруднень у оперативному управлінні асортиментом. Недостатня деталізація товарів та послуг власне до втрати контролю над продуктовим портфелем.

Рішення: Функціонал управління товарами та послугами дозволяє створювати, групувати та детально налаштовувати продукти, забезпечуючи точне управління асортиментом. Це рішення забезпечує більш ефективне управління та дозволяє швидко адаптуватися до змін на ринковому середовищі.

Недостатня аналітика з продажів та використання товарів

Проблема: Відсутність системи для відстеження та аналізу даних з продажів, використання товарів, а також недостатня можливість проводити детальну аналітику, що утруднює прийняття інформованих стратегічних рішень.

Рішення: Функціонал надає можливість аналізу продажів, використання товарів та створення персоналізованих звітів. Це рішення забезпечує комплексний погляд на ефективність продуктів, допомагаючи виявити успішні стратегії та оптимізувати бізнес-процеси.

Утруднений доступ до детальної інформації про товари

Проблема: Відсутність структурованої картки товару з обмеженими полями для опису призводить до утруднень у доступі до ключової інформації, сповільнюючи процеси прийняття рішень.

Рішення: Функціонал надає можливість створення персоналізованих карток товарів з необмеженою кількістю полів для опису, забезпечуючи легкий доступ до деталей та сприяючи оперативному прийняттю рішень.

Проблема взаємодії між відділами компанії з питань товарного асортименту

Проблема: Відсутність єдиної системи управління товарами може призвести до утруднень у узгодженні інформації між різними відділами, що може вплинути на узгодженість бізнес-процесів.

Рішення: Функціонал забезпечує єдину систему управління товарами, що зменшує ризик помилок, підвищує ефективність взаємодії між відділами та сприяє більш гармонійному функціонуванню компанії в цілому.

Відсутність інструментів для управління життєвим циклом товару

Проблема: Недостатні засоби для ефективного управління всім циклом життя товару, починаючи від створення та закінчуючи виведенням з асортименту.

Рішення: Функціонал надає інструменти для управління всім життєвим циклом товару, включаючи створення, моніторинг, аналіз, та, за необхідності, виведення з асортименту. Це сприяє більш стратегічному та оптимізованому управлінню продуктовим портфелем.

Недостатня гнучкість управління ціноутворенням на товари

Проблема: Обмежені можливості у налаштуванні цін на товари можуть заважати більш точному та гнучкому ціноутворенню.

Рішення: Функціонал надає гнучкі інструменти для управління ціноутворенням, включаючи можливість налаштування різних схем ціноутворення та акцій. Це сприяє більш ефективній стратегії ціноутворення та підвищує конкурентоспроможність товарів.

Відсутність механізмів для обліку сезонності та трендів у асортименті

Проблема: Неефективне управління сезонними змінами та трендами в асортименті може призвести до зайвих запасів або нестачі товарів у потрібний момент часу.

Рішення: Функціонал забезпечує інструменти для адаптації асортименту під сезонні та ринкові зміни, що дозволяє більш ефективно управляти запасами та підвищувати задоволеність клієнтів.

Відсутність інтеграції з онлайн-платформами та маркетплейсами

Проблема: Необхідність управління товарами на різних онлайн-платформах та маркетплейсах може викликати складнощі у управлінні цінами, описами та наявністю товарів.

Рішення: Функціонал надає можливість інтеграції з різними онлайн-платформами та маркетплейсами, забезпечуючи єдине управління товарами та спрощуючи процеси взаємодії з різними каналами продажів.

Перейти до маркетингу